Vi hjälper dig hela vägen

Vi hjälper dig hela vägen från radonmätningen till uppföljningsmätningen.

Som kund hos oss kommer du även att få hjälp med bidragsansökningar för radonbidrag. Vi vill att det ska vara enkelt för dig som kund att få hjälp till en friskare inomhusmiljö.

1. Mätning och analys av årsmedelvärde

Den första mätningen kallas långtidsmätning.

Mätningen utförs med så kallade spårfilmsdosor och ska pågå i minst 2, helst i 3 månader under eldningssäsongen 1 oktober - 30 april.

Till laboratorium för analys

När långtidsmätningen är slutförd skickas spårfilmsdosorna till ett laboratorium för analys.

Förhöjt årsmedelvärde

Påvisar analysen ett årsmedelvärde över 200 Bq/m³, bör du genomföra steg 2 - 6.

För att beställa mätpaket och för att få veta mer om hur en långtidsmätning går till, klicka här.

2. Besiktning

En radonbesiktning utförs för att fastställa varifrån radonet kommer in i fastigheten.

Under besiktningen upprättar vi ett besiktningsprotokoll och går igenom följande:

  • Allmän genomgång – genomgång av konstruktion, byggmaterial, värmekällor, fönster, vattenförsörjning med mera.
  • Läcksökning – av genomföringar, eventuella sprickor och andra otätheter.
  • Gammamätning – av byggmaterial. Gammamätningen indikerar förekomst av alunskifferbaserad lättbetong, så kallad ”blåbetong”. Mätningen visar även om den är låg- mellan eller högstrålande.
  • Ventilationsfunktion – typ av ventilation fastställs och att den fungerar som den ska.

3. Lösningsförslag med offert

Med besiktningsprotokollet som underlag tar vi fram ett förslag på saneringsåtgärder.

Åtgärderna prissätter vi i en offert som vi sedan går igenom med er.

4. Bidragsansökan

I samband med att vi tar fram åtgärdsförlaget så upprättar vi bidragsansökan med alla de dokument som krävs för ansökan om radonbidrag.

Tillsammans med lösningsförslag, besiktningsprotokoll och offert, bifogar vi bidragsansökan som ni skriver under och sedan postar till Länsstyrelsen i ert län.

Läs mer om radonbidraget här.

5. Åtgärd

Efter att ni beviljats radonbidrag är det dags för åtgärd.

Innan åtgärderna påbörjas går vi igenom arbetet tillsammans med er och bestämmer tidpunkt för själva installationen. Installationen tar i regel en till två dagar beroende på vilken åtgärdsmetod som kommer att tillämpas.

Vill du veta mer om de vanligaste åtgärdsmetoderna, läs mer här.

6. Uppföljningsmätning

Efter åtgärden kräver Länsstyrelsen att en långtidsmätning utförs inom ett år för att kontrollera om åtgärderna har gett önskat resultat.

Vi ser till att Länsstyrelsen får en kopia på uppföljningsmätningen.