Radonbidrag

Du kan få bidrag för att sanera din villa från radon om radonhalten överstiger 200 Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3).

Mätningen av radonhalten ska göras så att ett årsmedelvärde kan anges. Du får bidrag för de åtgärder som länsstyrelsen bedömer är nödvändiga för att huset efter åtgärderna ska ha en radonhalt på högst 200 Bq/m3. Bidraget är 50 procent och begränsat till max 25 000 kronor av den godkända kostnaden för åtgärderna. Bidrag under 2 000 kronor betalas inte ut.

Påbörjandeförbud

Du får inte ha påbörjat några åtgärder innan du ansöker om bidrag. Mätningen av radonhalten eller lokaliseringen av radonkällan räknas inte som påbörjande. Anledningen till detta påbörjandeförbud är att länsstyrelsen, som prövar ansökan, ska bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga för att sänka radonhalten. Huset som ska saneras ska vara ett egnahem, i det här fallet ett en- eller tvåbostadshus som den sökande själv äger och bor i.