Långtidsmätning

Som ett första steg för att avgöra om ditt hus har förhöjda radonvärden måste en långtidsmätning göras. Mätningen utförs med spårfilmsdosor som genom diffusion orsakar att alfapartiklar skadar spårfilmen i dosan. Skadorna räknas sedan i ett laboratorium där man beräknar årsmedelvärdet i becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Mätperiod

Mättiden ska vara minst 2 helst 3 månader under eldningssäsongen 1 oktober till 30 april.

Placering av spårfilmsdosor

Spårfilmsdosorna ska placeras i sovrum och i vardagsrum i första hand. Om bostaden består av flera plan är det viktigt att placera ut minst en spårfilmsdosa per våningsplan. Om källaren används som boutrymme ska en spårfilmsdosa placeras även där.

Placeringsmetod

Placeringen ska göras enligt SSI:s metodbeskrivning 2005:1. Om du känner dig osäker på hur du på bästa sätt ska placera spårfilmsdosorna eller hur många spårfilmsdosor du behöver, så hjälper vi dig.

När mätperioden är avslutad

Om du har köpt mätpaket av oss använder du det frankerade kuvertet för att skicka spårfilmsdosorna till analysföretaget tillsammans med formuläret du fyllt i. Efter en tid kommer mätresultatet med posten.

Korttidsmätning

En korttidsmätning är en rådgivande mätning som kan användas vid försäljning eller köp av hus och kan utföras utanför eldningssäsongen, men blir då ytterst osäker. Korttidsmätningen ska pågå i minst 7 helst i 10 dygn. I övrigt går det till som en långtidsmätning, men ligger inte till grund för ett årsmedelvärde.

Rådgivande radonbesiktning

Vi hjälper er med rådgivande radonbesiktning inför köp eller försäljning av hus.

Vattenanalys

Om du har djupborrad brunn eller annan grundvattenkälla bör du göra en analys av radonhalten i vattnet. Radonet i vattnet fälls ut i rumsluften när du tex duschar, tvättar och diskar och kan orsaka förhöjda radonhalter i inomhusluften. Kommunalt vatten innehåller i vanliga fall inte radon.