Markradon

Radonsug

En radonsug är en anläggning som sänker lufttrycket i marken under huset för att förhindra att jordluft sugs in. Ett undertryck skapas med hjälp av en kraftig fläkt som suger luft från en eller flera punkter under betonggolvet. Radonsug är den absolut vanligaste metoden när grundkonstruktionen är platta på mark eller källare.

Krypgrundsventilation

Det finns många olika sätt att ventilera en krypgrund.

  • Öka luftväxlingen.
  • FTX-ventilation – Från- och tilluft med värmeåtervinning.
  • Dräneringsslang under plastfolie.
  • Skapa undertryck med kanalfläkt alternativt avfuktare.

Radonbrunn

Radonbrunn är i första hand avsedd att användas i luftgenomsläpplig mark, t.ex. grusåsar. Med radonbrunnen sänks lufttrycket i en stor markvolym. Hela anläggningen kan därför placeras utanför byggnaden. Den finns i olika storlekar som kan betjäna ett enstaka hus eller en mindre grupp småhus. Placeringen bestäms från fall till fall utifrån:

  • Markens beskaffenhet, främst dess luftgenomsläpplighet.
  • Markplanering och framkomlighet för en traktor som kan gräva sig ner till 4 – 4,5 m djup.

Byggnadsmaterial

Är det byggnadsmaterialet som avger radon, behöver man öka luftomsättningen.

Det finns olika metoder för att göra ventilationsförbättringar. Här är några exempel:

  • Tilluftsventiler som släpper in friskluft och sänker undertrycket.
  • Bygga om självdragsventilation till frånluftsventilation.
  • Från- och tilluftsventilation, alternativt från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.

Vatten

Kommer radonet från dricksvattnet, räcker det oftast med att vattnet luftas med en radonavskiljare.